Bygningsintegrerte solceller (BIPV)

Vi kan levere alle typer bygningsintegrerte solcelleløsninger, og har erfaring med dette i alt fra store prestisjeprosjekter, som ZEB i Trondheim, Powerhouse Brattørkaia i Trondheim og Powerhouse Telemark i Porsgrunn, til integrerte solcelletak på enebolig.

Hva er bygningsintegrerte solceller? (BIPV)

Om bygningsintegrerte solcelleløsninger brukes gjerne begrepet BIPV Building Integrated Photovoltaics — og fellesnevneren for BIPV er at elementene har en annen bygningsfunksjonalitet i tillegg til solenergiproduksjonen. BIPV kan være både standardmoduler integrert i tak eller fasade, eller spesialtilpassede løsninger.

På tak vil BIPV erstatte takstein og takpanner. På fasade vil BIPV erstatte kledningen. Dette gir besparelser i materialbruk, sammenlignet med tradisjonelle løsninger der solcellepanelene monteres over eksisterende taktekke eller kledning. Integrerte solcelleløsninger kan derfor være fornuftig på nybygg eller når et gammelt tak likevel skal byttes ut.

Hva er bygningsintegrerte solceller? (BIPV)

Våre leverandører tilbyr i dag svært mange spennende løsninger innen BIPV. Innen spesialtilpassede BIPV-løsninger kan vi levere moduler som tilpasses byggets dimensjoner, i tillegg til at farger og refleksjonsgrad velges ut fra ønsket arkitektonisk uttrykk. Det kan også være moduler som er vinklet ut fra veggen for å gi fasaden spesielle sjatteringer, og det er også mulig å integrere solceller i vinduer, balkongrekkverk i glass osv.

Solceller på fasaden vil være mer synlige enn på taket, og kan derfor bidra til å forsterke byggets miljøprofil. Da kan man velge BIPV der cellene er mer fremtredende. Om man trenger energiproduksjon og ønsker en glassfasade i en spesiell farge eller struktur uten synlige celler, finnes det BIPV-løsninger for det også.

BIPV hjelper deg å nå ambisiøse energimål

Ofte installerer vi integrerte fasadeløsninger når kunden har ambisiøse energimål og det ikke er mulig å komme i mål med takmontert solcelleanlegg alene. Det kan da være med på å gjøre at prosjektet når nullhus- eller plusshus-standard, eller BREEAM-sertifisering.

På fasader kan vi installere like mye solceller per m2 som på skråtak, men produksjonen på årsbasis blir kun i størrelsesorden 100kWh med strøm per m2 med installert veggareal. Dette kan fortsatt være fornuftig siden fasadeanlegg vil ha en større produksjon i vinterhalvåret sammenlignet med et tilsvarende takanlegg, som har en ugunstig vinkel om vinteren og dessuten kan være dekket av snø. Takanlegg har ofte en brattere produksjonskurve, med størst produksjon sen vår/ sommer/ høst, mens fasadeanlegg har en jevnere produksjonskurve fra mars til oktober.

BIPV på en sørvendt fasade vil derfor være et kjærkomment bidrag til solcelleproduksjonen om vinteren, både fordi anlegget på et flatt tak da kan være dekket av snø, men også fordi det er positivt for solenergiproduksjonen med høyere vinkel på panelene om vinteren.Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.