Mer effektivt på Hvaler enn Milano

Mer effektivt på Hvaler enn Milano
Bilde: Sandbakken miljøstasjon på hvaler


Solceller er mer effektive i lave temperaturer. Derfor er det kjølige klimaet i Norge godt egnet for solkraftproduksjon

 

Solcelleteknologien har vært under utvikling helt siden de første solcellene ble framstilt for over 60 år siden. Men selv om solcelleteknologien nå er veletablert, omtales den likevel ofte som umoden, og Norge som uegnet og uinteressant for solkraftproduksjon.

— Det er mange myter forbundet med solceller, og en av dem er at det er for lite sol og altfor kaldt her i Norge. Solcellespesialisten monterte i 2019 over 50.000 kvadratmeter med solceller bare på næringsbygg. 

— Norge er på nivå med solcellelandet Tyskland når vi ser året under ett, men lokalt vær er helt avgjørende. Derfor er Tromsø bedre egnet enn Bergen, som bare hadde tre soltimer i hele desember.

Dessuten er lave temperaturer en fordel, siden solcellepanelene blir mer effektive i kaldt vær. Varmt vær er faktisk en ulempe.

— Et solcelleanlegg på Hvaler er mer effektivt enn et tilsvarende anlegg i Milano. Selv om det er mer sol i Milano, er panelene i Norge mer effektive fordi temperaturen er lavere.

 

Billigere kWh-pris enn for vindturbiner

Det er årsproduksjonen som er interessant, vi gjør en LCOE-analyse — levelized cost of energy — for hvert anlegg som leveres. Analysen tar høyde for alle livsløpskostnader for anlegget, som deles på anleggets strømproduksjon gjennom levetiden.

— For næringsbygg ser vi at kWh-prisen er på 30 øre for for de beste flate takene, og helt ned mot 17-18 øre for skrå, sydvendte tak. Det er billigere enn vindturbiner, og vår LCOE-beregninger for solkraft ligger langt under kWh-prisen som NVE opererer med.

Generelt er det lite å tjene på å selge overskuddsstrøm, vi anbefaler å installere kun for å dekke eget forbruk. Unntaket er der det er spesielt gunstige forhold.

— Bønder med store, skrå låvetak mot sør kan jo begynne å tjene penger på overskuddsstrøm fra første dag, siden det koster dem bare 17 øre å produsere en kWh som selges for rundt 30 øre på spotmarkedet.

 

Blir ikke noe billigere enn nå

Solcellepaneler har blitt både billigere og mer effektive de siste årene. Men selv om denne utviklingen skulle fortsette, vil det neppe bli billigere å investere i solcelleanlegg i årene som kommer.

— Prisene på solcellepaneler er nå så lave at de ligger i et område tilsvarende kvadratmeterprisen på en god del takstein. Selv om prisen skulle synke enda mer, vil det spises opp av økte installasjonskostnader.

Stigende lønnskostnader til montørene og prisen på installasjonsmateriell gjør at solcelleanlegg heller vil bli dyrere enn billigere i fremtiden. For enebolig utgjør selve solcellepanelene nemlig bare 25% av investeringen, mens det for næringsbygg utgjør rundt 50%.

 

Tåler norsk klima godt

Mange er bekymret for for hvordan det tøffe norske klimaet påvirker solcellepanelene, vi kan forsikre at de vil takle både stormer, harde vintre og annet ekstremvær godt.

— Det er krav om at panelene skal tåle hagl på størrelse med golfballer. I prosjekteringen tar våre ingeniører høyde for både vindsuget rundt bygget og snølasten i den aktuelle kommunen. Vi regner også på den økte belastningen på taket. Et solcelleanlegg er jo også et byggteknisk anlegg, og både panelene og taket skal tåle en norsk snøvinter.Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.