Kjøp og bruk av nytt og gammelt utstyr

Vi anbefaler generelt ikke å koble sammen nye og gamle paneler. Grunnen til dette er at panelene ofte vil ha ulik effekt og tekniske verdier som spenning. Dette gjør at man kan oppleve redusert ytelse av anlegget. Han man minimale verdiforskjeller på 0-10W så vil det likevel kunne fungere i enkelte anlegg når panelene er av samme produsent. Bruk derfor aller helst identiske solcellepaneler og bytt ut gammelt utstyr dersom det er store effektmessige forskjeller.

Gamle laderegulatorer er ofte av en såkalt PWM, altså en regulator som er beregnet på spesifikke spenninger, som regel under 50Voc (PV) og til paneler opp til ca. 150W effekt. Det betyr i praksis at dersom du kobler et 270W panel til en PWM regulator, så vil du likevel kun få maks 150W lading. Dette på grunn av oppbyggingen og antall celler i panelet.

Paneler i en høyere effektklasse kan ha spenningsverdier som overstiger anbefalte grensenivåer for eldre regulatorer. I tillegg vil man gå glipp av mye effekt dersom den høye spenningen ikke kan omgøres til effektiv lading. Man bør derfor kontrollere om regulatoren passer til formålet.

Er du i tvil så anbefaler vi alltid å bytte ut eksisterende PWM regulator til en nyere MPPT regulator. Noe av grunnen til er også at MPPT regulatorer som regel har høyere kvalitet og flere funksjoner. Har du allerede en MPPT regulator så kan du normalt koble til store kraftige solcellepaneler. En annen fordel med å gå over til MPPT og store paneler er at 60-cellers solcellepaneler gir mye mer for pengene W/m2 opp mot 36-cellers solcellepaneler. .

På akkurat dette feltet er det delte og mange meninger. Vår oppfatning og anbefaling er at man generelt ikke bør koble nye og gamle batterier sammen. På grunn av skjevlast gir dette ustabilitet som følge av ulike motstand, som igjen kan gi redusert effekt for nye batterier og være en generell risiko for anlegget som sådan.

Dersom du ønsker å bruke din gamle regulator er det et par viktige punkter som må kontrolleres. viktigste faktoren er å finne ut hva maks-spenning er for din gamle regulator

Vi anbefaler utvidelse av solcellepaneler i flere ulike orienteringer kun dersom panelene er koblet parallellt via Y-koblinger. Dersom solcellepaneler med ulik orientering er koblet i serie vil dette kunne redusere ytelsen på grunn av ulike lysforhold.

Når det gjelder små til mellomstore anlegg trenger du som regel ikke å tenke spesifikk på de ulike produksjonsmetodene for solcellepaneler, henholdsvis Mono- og Polykrystallinsk. Ulike solcellepanel produserer ofte relativt likt i snitt over tid, men under spesifikke lysforhold noe ulikt. Under optimale lysforhold kan Mono normalt produsere rundt fem prosent mer enn Poly moduler.

En tradisjonell PWM laderegulator brukes ofte i de tilfeller hvor panelspenningen er lav. Et panel på opptil ca. 155W kan du gjerne ha på en PWM regulator. Har du flere mindre solcellepaneler kan du fortsatt koble disse til en PWM regulator, så lenge du har koblet disse i parallell. For paneler med en størrelse på over ca. 155W så anbefales alltid en MPPT regulator. Denne type regulator anbefales også dersom du ønsker å koble solcellepanelene i serie. For eksempel vil 2x155W solcellepaneler gi høyere ytelse i serie på en MPPT solcelleregulator en 2x155 parallellt på en PWM laderegulator.

Solcellepanelet kan fint monteres både vertikalt (portrettformat) eller horisontalt (landskapsformat). Det viktigste er at panelet sikres godt og at festemateriellet som brukes er dimensjonert til å tåle eventuell snø- og vindlast som gjelder for anleggets geografiske beliggenhet. Utover det er det viktig å få monteringen mest mulig sydvendt.

Komplette hyttepakker 230VAC

Du trenger et anlegg som er kraftig nok til å drifte alle de elektriske applikasjoner du ønsker. Anlegget bør minimum være litt kraftigere enn det mest krevende elektriske apparatet du skal drifte. Har du for eksempel en vannkoker som bruke 1500W og en støvsuger som drar 2000W, så kan du bruke hyttepakke “Medium” som har en maks på 3000W. Du kan imidlertid ikke bruke disse apparatene samtidig, da trenger du neste nivå på hyttepakker som vil være en Steca 5000W. Har du kun belysning, lading, litt TV og et lite kjøleskap kan det holde med vår hyttepakke “Basis” på 800W eller 1200W. Sjekk derfor detaljer og spesifikasjoner på de tingene du ser for deg å bruke. Ta også i betraktning eventuelt økt strømbehov i fremtiden. Trenger du hjelp til å velge riktig anlegg så har vi lang erfaring med å beregne dette.

Våre komplette pakker for hyttestrøm trenger kun batterier i tillegg for å fungere. Vi anbefaler likevel at du setter av en liten del av budsjettet til el-installatør som er et krav for installasjon på pakkene, samt el-utstyr på AC siden. Det er ingen fasitsvar på hvordan man må legge opp AC siden, men det er vanlig å ha et lite ekstern sikringsskap med en eller flere kurser, jorde dette, samt legge opp stikk for strøm. Les hovedenhetens brukerveiledning for mer informasjon.

Ja, du kan i de fleste tilfeller oppgradere anlegget med flere paneler og i mange tilfeller vil dette være anbefalt. Spesielt hvis du er på hytten ofte vil du ha glede av raskere opplading av batterier. Du bør likevel ta kontakt med oss dersom du har planer om å legge til ekstra paneler. Dette er fordi invertere har forskjellige krav til både makskapasitet (kWp) og spenning (Voc).

Vi anbefaler at man så tidlig som mulig prøver å finne et presist estimat på nødvendig kapasitet når det gjelder energilagring. Er du i tvil på hvor mye batteri du bør ha, så spør oss gjerne. Det vanlige er at man runder oppover og at man heller kjøper flere batterier enn færre. Grunnen til dette er blant annet at anleggets totale levetid vil forlenges vesentlig ved en lavere snitt utladnings-prosent. Se for øvrig mer informasjon om dette under “Kjøp og bruk av nytt og gammelt utstyr”.

Kraftpakken krever elektriker for oppkobling. Etter nye foreskrifter trenger du en el-installatør for å håndtere installasjon av alt over 50V. Du kan imidlertid montere deler av anlegget (eks. koblinger) selv, for eksempel festemateriell og solcellepaneler.

Størrelse på batteribanken avhenger av ønsket forbruk og energibuffer. Hvor mye energi du ønsker å ha tilgjengelig. Har du kun enkel belysning og litt lading kan det være nok med ett batteri. I tillegg til dette har ulike hyttepakker forskjellige minimumskrav til antall batterier. En basispakke krever 12V systemspenning, medium 24V og store pakker 48V. For store pakker kan man for eksempel seriekoble fire stykk 12V batterier eller åtte stykk 6V batterier til ett stort 48V batteri.

Ja, klart det! Vi hjelper deg gjerne med å få riktige komponenter for din hytte og ditt tak. Har du behov for ekstra lange kabler eller en annen type festemateriell for tak eller vegg, gi oss da beskjed umiddelbart etter at du har lagt inn bestillingen i vår nettbutikk. Du kan selvfølgelig også ta kontakt med oss på telefon så hjelper vi deg med dette.

Batterier trives best i romtemperatur med tanke på effekt og ytelse. Vi vet at optimal plassering ikke alltid er like enkelt å få til, men man bør skjerme batteriet fra de kaldeste områdene. Våre Fullriver AGM batterier er meget godt egnet til hyttebruk og er ekstremt robuste når det kommer til bruk, lagring og plassering. Batteriene våre er isolerte og vedlikeholdsfrie. De avgir ingen gasser og kan trygt plasseres innendørs. Plasseringen bør være i nærheten av hovedinverteren, og kabelstrekk bør være kortest mulig.

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.