OM OSS

Solcellespesialisten er i dag blitt preferert leverandør av solcelleanlegg til et flertall av norske kraftselskap og entreprenører. 

Nøkkelen til vår suksess er at vi leverer nøkkelferdige anlegg, der alt gjøres internt i selskapet i hele landet.

Selskapet er grunnlagt I 2005 av Carl Christian Strømberg, som fortsatt eier 80% av selskapet.
Carl Christian så tidlig at de løsningene som fantes i Norge hverken var laget for de utfordringene vi har i Norge, og til priser som var mye høyere enn i utlandet. Helt fra 2005 og til i dag,  har vi jobbet daglig med å utvikle og finne de beste løsningene for våre installasjoner.

Seslskapet ble i 2018 Gasellevinner i Østfold, og fikk 10. plass nasjonalt. Selskapet har vokst fra 2MNOK i omsetning i hvert av årene 2005-2014, til over 75MNOK i omsetning i 2018 med årlige resultater på 8-15%. 


Selskapets viktigste grunnsteiner er:

 • Sikkerhet - Våre solcelleanlegg skal alltid være bygget etter de siste gjeldene reglene og anbefalingene, samt vårt HMS-arbeid skal være på høyde med kravene som er i Oljebransjen.
 • Kvalitet - Våre løsninger skal alltid være laget for en forventet levetid på minst 25 år.
 • Kreativitet - Vi skal alltid prøve ut nye løsninger, og se om dette kan gjøre anleggene bedre eller billigere. 
 • Konkuransedyktig - Vi skal alltid være billigst på samme kvalitet. 

Selskapet er delt i 4 ulike virksomhetsområder:

 • Prosjekt:
  Prosjekterer større Solcelleanlegg og energilagringsystemer, samt utvikler og forbedrer solcelleprodukter og batteri- og energilagringssystemer.
 • Montasje:
  Monterer solcelleanlegg over hele landet på vegne av de andre avdelingene i selskapet og våre distribusjonspartnere
 • Distribusjon:
  Import og distribusjon av produkter relatert til solceller og energilagringsløsninger
 • Strømløs:
  Solcelle og strømløsninger for hytter, bobil, båt med mer som ikke er knyttet til strømnettet.
Noen av våre ansatte
 • Cecilie Jonannsen, Daglig leder
 • Carl Christian Strømberg, Foretningsutvikler/teknisk direktør og grunnlegger (80% eier)
 • Ola Johansson, Faglig ansvarlig 
 • Ulrik Rør, Prosjektleder
 • Helene Tømmerbakke, Prosjektleder
 • Christina Stald, Prosjektleder
 • Karen Marie Utne Belsby, Prosjektleder
 • Reber Saley, Prosjektleder
 • Anders Rør, Prosjektkoordinator
 • Bjørn Johan Ekren, Prosjektkoordinator
 • Anders Railo, Montøransvarlig
 • Ørjan Midtbø, Butikksjef for Strømløs
 • Amund Rognstad, Innkjøpssjef
 • Branko Culjak, Saksbehandler elektro