Retur og reklamasjon

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002 Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope reklamasjon. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler på et produkt må overbringes oss skriftlig, primært ved å sende oss en epost til [email protected]

Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil sendes til den e-postadressen som er registrert på deg. Det vil også bli gitt informasjon om spesielle vilkår/håndtering av retursendingen, og om sendingen skal direkte til produsent eller samarbeidspartner.

Dersom det ikke foreligger en mangel, vil selger kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen. Denne betalingen vil normalt være i størrelsesorden 500-1500 kr.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Garanti Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. For alle næringslivskunder så erstatter produsentens garanti reklamasjonslovene som gjelder mellom næringsdrivende. Dvs. at et produkt med 1 års garanti, ikke har 2 års reklamasjonsrett for næringslivskunder.

Angrerett Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester, se unntak nederst. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Produkter som for eksempel blekkskrivere kan ikke returneres hvis blekkpatroner har blitt satt inn og skriveren har blitt tatt i bruk. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for kjøp av varer under 300 kr.

Ved spesialbestillinger, spesialkonfigurasjon og tilvirkingsvarer vil det bli belastet tilvirkingskost.

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.