Hybride solcelleanlegg med energilagring for enebolig

Status på dagens hybrid-teknologi, energilagring og potensielle kostnader

Vi leverer hybride batteri-anlegg for reservestrøm ved nettutfall, men mange blir overrasket over kostnadene (batterier er fremdeles ganske dyrt). Optimistiske kostnader for bolig-/hytte-batterier er i størrelsesordenen 10 000 kr pr. installerte kWh batteri. Denne kostnaden omfatter ikke evt. nødvendig ombygging av el-anlegg eller bygg; som kan bli vesentlig i mange tilfeller (fort 50% av batterikostnad og mer). Slike anlegg krever ofte ombygging av sikringsskap og tilhørende prosjektering for dette. Dersom dette er kostnader som ikke avskrekker, ta kontakt med oss på e-post og merk gjerne mailen med: 'Hybrid offgrid batteri-anlegg". 

De vanligvis mest avgjørende parametrene er:

  • Ønsket lagringskapasitet, i kWh
  • Ønsket effektkapasitet, i kW
  • Hvor i landet er anlegget
Info om dette er avgjørende for å kunne gi estimater på totalkostnader.
hybrid

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.